Search results

 1. (In)tolerance v evropských dějinách = (In)tolerance in European history / Petr Hlaváček et al.   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : Filosofia,  2011 . 233 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 2. Beitrag der Klassenfahrt zur interkulturellen erziehung [rukopis] / Hana Tesařová   .  2008 . 81 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Děti a drogy [rukopis] / Eva Jaklová   .  2008 . 81 l., [69] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Efektivita výuky multikulturního ošetřovatelství v předmětu Komunikace a interaktivni procesy [rukopis] / Monika Petříková   .  2008 . 100 l. [12] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Integrace mentálně postižených na středním odborném učilišti [rukopis] / Alena Lébrová   .  2011 . 103 l. [1] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Kořeny náboženské svobody a tolerance = Roots of the religious freedom and toleration / Klára Schejbalová   .  2018 . 54 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Kulturthema Kommunikation : Konzepte, Inhalte, Funktionen : Festschrift und Leistungsbild des Instituts für Internationale Kommunikation und Auswärtige Kulturarbeit (IIK Bayreuth) aus Anlass seines zehnjährigen Bestehens 1990-2000 / herausgegeben von Alois Wierlacher   .  Möhnesee :  Résidence Verlag,  c2000 . 495 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 8. Morální konflikty v dnešní Evropě : multikulturalita, tolerance, agresivita, odpovědnost = Moralkonflikte im heutigen Europa : Multikulturalität, Toleranz, Aggresivität, Verantwortung / Heinrich Ganthaler, Ivan Hodovský, Petr Zima (edit.)   .  Olomouc :  Vydavatelství Univerzity Palackého,  1997 [i.e. 1998] . 207 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 9. O toleranci : zamyšlení cestovatele na konci století / Jiří Hanzelka ; s litografiemi Oldřicha Kulhánka ; [rozmluvu vedl a předmluvu napsal Jaromír Slomek]   .  Praha :  Primus,  1999 . 46 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 10. Orientálcova vzpoura : (a další texty texty z let 2003-2011) / Pavel Barša   .  Praha :  Dokořán : Ústav mezinárodních vztahů,  2011 . 326 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000