Search results

 1. (In)tolerance v evropských dějinách = (In)tolerance in European history / Petr Hlaváček et al.   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : Filosofia,  2011 . 233 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 2. Agrese tolerance a intolerance / Jaromír Janata   .  Praha :  Grada,  1999 . 220 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  sklad D10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 3. Between naturalism and religion : philosophical essays / by Jürgen Habermas ; translated by Ciaran Cronin   .  Cambridge :  Polity,  c2008 . vi, 361 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Rating  5/5, rated 1x
  Důstojnost v rozdílnosti : jak se vyhnout střetu civilizací / Jonathan Sacks ; z anglického originálu The dignity of difference: how to avoid the clash of civilizations ... přeložila Markéta Crowe-Atanasová   .  Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2017 . 217 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Islám a budoucnost tolerance : rozhovor / Sam Harris, Mádžid Nawáz ; z anglického originálu Islam and the future of tolerance - a dialogue ... přeložil Ladislav Dlabal   .  Praha : Volvox Globator, 2016 . 122 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 6. Lze vychovávat k úctě a sebeúctě? / editoři Lea Květoňová, Zbyněk Němec, Naděžda Pelcová, Zbyněk Zicha   .  Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020 . 253 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Malá životní klopýtnutí / Zdeněk Eis   .  Praha :  Portál,  1999 . 165 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 8. Morální konflikty v dnešní Evropě : multikulturalita, tolerance, agresivita, odpovědnost = Moralkonflikte im heutigen Europa : Multikulturalität, Toleranz, Aggresivität, Verantwortung / Heinrich Ganthaler, Ivan Hodovský, Petr Zima (edit.)   .  Olomouc :  Vydavatelství Univerzity Palackého,  1997 [i.e. 1998] . 207 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 9. Ne v božím jménu : jak čelit náboženskému násilí / Jonathan Sacks ; z anglického originálu Not in God's name ... přeložila Markéta Crowe-Atanasová   .  Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2018 . 277 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. O svobodě myšlení / Vlastimil Vondruška   .  Brno : MOBA, 2021 . 372 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000