Search results

 1. (A)symetrické historie - zamlčené rámce a vytěsněné problémy : sborník k sympoziu o antologiích českého a slovenského umění 2. poloviny 20. století / [příspěvky Petr A. Bílek ... et al.]   .  Praha :  Vědecko-výzkumné pracoviště AVU,  c2008 . 269 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr10/000
 2. Abeceda věcí : poznámky k modernímu a současnému umění / Karel Císař   .  Praha :  UMPRUM,  2014 . 254 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Abstrakce a vcítění : příspěvek k psychologii stylu / Wilhelm Worringer ; [přeložil a doslov napsal David Filip]   .  Praha :  Triáda,  2001 . 150 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. výtvarné kultury PF00/100
 4. Ad akta. 1, Dějiny umění v rozšířeném poli / [editoři Hana Buddeus ... et al. ; příspěvky Petr Andreas ... et al.]   .  Praha :  Vysoká škola uměleckoprůmyslová,  2011 . 173 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Ad akta 2. KDUE/VŠUP 2008-2011 : [texty z diplomových prací studentů katedry dějin umění a estetiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze / [editoři Mariana Dufková ... et al. ; autoři textů Michaela Jehlíková Janečková ... et al.]   .  V Praze :  Vysoká škola uměleckoprůmyslová,  2011 . 207 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Aesthetics and politics / Theodor Adorno ... [et al.] ; with an afterword by Fredric Jameson   .  London :  Verso,  2007 . 220 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PF - Nitsche Mgr.00/100
 7. After art / David Joselit   .  Princeton ; Oxford : Princeton University Press, [2013]  ©2013 . xvi, 116 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Aktualita krásného : umění jako hra, symbol a slavnost / Hans-Georg Gadamer ; [přeložil, bibliografii a biografii sestavil David Filip]   .  Praha :  Triáda,  2003 . 86 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/010
 9. Albrecht Dürer a problematika reprezentace počátku 16. století / Nikola Vavřincová   .  2016 . 106 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Ars baculum vitae : sborník studií z dějin umění a kultury : k 70. narozeninám prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc. / [edd. Vít Vlnas a Tomáš Sekyrka]   .  Praha :  Národní galerie v Praze,  1996 . 382 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100