Search results

 1. Agentura domácí péče Anežka v Roudnici nad Labem [rukopis] = The home care agency Anežka in Roudnice nad Labem / Ilona Krolopová   .  2007 . 55 l., 5 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza příčin syndromu vyhoření terénních sociálních pracovníků v Ústeckém kraji [rukopis] / Drahomíra Chvojanová   .  2012 . 51 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Činnost terénních sociálních pracovníků místních samospráv v sociálně vyloučených lokalitách Ústeckého kraje [rukopis] / Jana Bärtlová   .  2011 . 68 l., [4] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Kvalita terénních služeb poskytovaných občanským sdružením Senior Teplice [rukopis] = The quality of field services provided by civil organisation Senior Teplice / Hedvika Suchá   .  2009 . 49 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Orientace terénních sociálních pracovníků na činnosti potřebné pro optimalizaci pracovních kompetencí : [rukopis] Simona Barčíková   .  2005 . 72 s., 7 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Pojetí kvality v sociálních službách terénními sociálními pracovníky / Zdeňka Jiřinská   .  2017 . 39 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Profesní dovednosti terénních pracovníků : sborník studijních textů pro terénní pracovníky / [editorky sborníku Klára Janoušková, Dana Nedělníková]   .  Ostrava :  Ostravská univerzita v Ostravě,  2008 . 549 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 8. Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků : sborník studijních textů pro terénní sociální pracovníky / [editorky sborníku Klára Janoušková, Dana Nedělníková]   .  Ostrava :  Ostravská univerzita v Ostravě,  2008 . 401 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Rodina ohrožená sociálním vyloučením: možnosti sociálně-pedagogické asistence a intervence / Iveta Millerová   .  2015 . 114 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Rozvoj sociálních kompetencí u sociálně znevýhodněných žáků základní školy [rukopis] / Leona Kosová   .  2015 . 62 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100