Search results

 1. Analýza a možnosti rozvoje města Most [rukopis] / Alena Brodská   .  2012 . 51 l., [10] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza a zhodnocení rekultivačních procesů na Mostecku [rukopis] / Leona Mikulášková   .  2011 . 55 l., [5] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza disparit v pokryvu modelového území Podkrušnohoří v porovnání s Českou republikou = Analysis of Podkrušnohoří land-cover disparities in comparison with the Czech Republic / Josef Seják   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 46-53.
  article
 4. Analýza krajiny na území Radovesické výsypky [rukopis] / Tomáš Čermák   .  2012 . 83 l., [1 l. vol. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Analýza vývoje krajiny v oblasti hlubinné těžby uhlí v okolí obce Měrunice na základě studia archivních materiálů / Dana Kastnerová   .  2016 . 94 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Analýza zatížených hald po těžbě uhlí v areálu Zwickau = [rukopis] : Saeulenversuche zur Schadstofffreisetzung aus belasteten Bergbau-Haldenmaterialen aus dem Raum Zwicka / Romana Vaníčková   .  2009 . 98 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části Hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí / Petr Martinec...[et al.]   .  Ostrava :  Akademie věd České republiky,  2003 . 109 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 8. Báňská činnost v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve a rekultivace devastovaných území / [rukopis] Ladislava Marková   .  2006 . 42 l., [15] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Co a kdo určuje způsob sanace a rekultivace území po dobývání černého uhlí? / Tomislav Střelec   .  Průmyslová krajina 2009.s. 66-71.
  article
 10. Časoprostorová analýza změn reliéfu Bílinska vlivem důlní činnosti [rukopis] / Lukáš Weiss   .  2011 . 64 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100