Search results

 1. Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii = Bioavailable metals in soils contaminated by mining and processing of base metal ores in Namibia / Vladimír Majer, Bohdan Kříbek, Jaromír Šikl   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 204-208.
  article
 2. Mapa znečištění půd ČR arsenem a zinkem z historických zdrojů: vytvoření a vysvětlení [rukopis] / Tomáš Kylich   .  2022 . 94 l. (121 663 znaků)
  book
 3. Rudné a uranové hornictví České republiky / kolektiv autorů ; [editor Jan Kafka]   .  Ostrava :  Anagram,  2003 . 647 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
  sklad D10/000
 4. Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : obrazy z dějin těžby a zpracování / Jiří Majer   .  Praha :  Libri,  2004 . 255 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 5. Sláva krušnohorského hornictví : průvodce k putovní výstavě / texty: Olga Bukovičová, Libuše Pokorná   .  Ústí nad Labem : Ústecký kraj, 2013 . 23 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B30/000
 6. Stopy po historické těžbě v Obřím dole a její vliv na životní prostředí / [rukopis] Eva Sochorová   .  2006 . 61 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Těžba a zpracování drahých kovů : sídelní a technologické aspekty / Karel Nováček ed.   .  Praha : Brno : Plzeň :  Archeologický ústav AV ČR ; Archeologický ústav AV ČR ; Západočeské muzeum,  2004 . 223 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Těžba rud v okolí Přísečnice - historie a dopady na životní prostředí [rukopis] / Alena Pejcharová   .  2010 . 67 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Těžba uranových, fluorit - barytových a Cu-Zn rud, na lokalitách Licoměřice, Běstvina, Staré Ransko, historie a dopad těžby na žp / Kateřina Serbusová   .  2015 . 155 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Vliv středověké těžby kovů na epigeické střevlíkovité brouky Krušných hor [rukopis] / Dominik Štěpka   .  2021 . 38 l. (44 870 znaků)
  book

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.