Search results

 1. Computer assisted structural analysis and modeling / Marc Hoit   .  Englewood Cliffs, N.J. :  Prentice Hall,  c1995 . xv, 440 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  IN - Škvor Mgr.00/100
 2. Jílové nerosty půd na hadcových horninách ČR a SR = Clay minerals in soils at the serpentine rock in the Czech Republic and Slovakia / Boris Hruška, Eduard Pokorný   .  Brno :  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita,  2004 . 207 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Komparace učebních knih literární výchovy pro 3. ročník středních škol [rukopis] / Jana Marková   .  2010 . 73 l., v l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Nanovlákenné materiály pro antibakteriální filtrační media: Technologie, struktura, vlastnosti [rukopis] / Petr Ryšánek   .  2020 . 114 stran
  book
 5. Narrative methods for the human sciences / Catherine Kohler Riessman   .  Thousand Oaks :  SAGE Publications,  2008 . x, 251 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. O básnickém jazyce / B. Havránek, J. Mukařovský [redigoval a napsal přemluvu], F. Vodička   .  Praha :  Svoboda,  1947 . 50 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. bohemistiky PF00/100
 7. Optimization of the structural parameters of fisheye contact pairs by RSM / Maohua Xiao, Jun Guo, Xinhua Lu, Liping Shi, Jing Zhang, Hong Lin   .  Manufacturing Technology.Vol. 19, no. 3, strana 531-536.
  Optimization of the structural parameters of fisheye contact pairs by RSM
 8. Příběh a diskurs : narativní struktura v literatuře a filmu / Seymour Chatman ; [přeložil Milan Orálek]   .  Brno :  Host,  2008 . 328 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr20/000
 9. Structural analysis of a main construction assemblies of the new wagon prototype type Zans / Pavol Šťastniak, Lukáš Smetanka, Marián Moravčík   .  Manufacturing Technology.Vol. 18, no. 3, strana 510-517.
  Structural analysis of a main construction assemblies of the new wagon prototype type Zans
 10. Structural analysis of organic compounds by combined application of spectroscopic methods / J. T. Clerc, E. Pretsch, J. Seibl   .  Budapest :  Akadémiai Kiadó,  1981 . 288 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000