Search results

 1. Absorpční kapacita města Žatec z pohledu využití Strukturálních fondů EU : [rukopis] Kateřina Vokurková   .  2006 . 47 l., 20 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Absorpční schopnost nevládních neziskových organizací v Ústeckém kraji pro čerpání prostředků z fondů EU [rukopis] / Štěpán Šulc   .  2007 . 62 l., 3 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Alokace rozpočtových prostředků EU v příhraničních oblastech: případová studie Euroregionu NISA / Ivana Šimíková   .  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (Katovice, Polsko.Vliv malých a středních podniků na sociálně-ekonomické prostředí regionu.s. 202-208.
  article
 4. Analýza a podpora malého podnikání [rukopis] / Lucie Hanousková   .  2013 . 45 l., [2] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Analýza a porovnání regionálních disparit v České republice a v Nizozemí [rukopis] = The analysis and comparison of regional disparities in the Czech Republic and the Netherlands / Jan Dubina   .  2009 . 68 l., 2 l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Analýza alokace finančních prostředků v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod [rukopis] / Lucie Dědečková   .  2011 . 46 l., [4] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Analýza čerpání finančních prostředků z ROP Severozápad [rukopis] / Tereza Mancová   .  2011 . 71l., [9] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Analýza čerpání strukturálních fondů EU / Šárka Vilamová   .  Vysoká škola ekonomická v Praze.Nová teorie ekonomiky a managementu organizací.s. 1635-1641.
  article
 9. Analýza dopadů strukturální politiky a její vliv na podnikatelský subjekt a podnikatelské aktivity : [rukopis] Jana Prinerová   .  2005 . 53 s., 5 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Analýza dotací ze strukturálních fondů EU a jejich význam v Ústeckém kraji [rukopis] / Milan Pech   .  2012 . 58 l., [4] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.