Search results

 1. Antropologia strukturalna / Claude Lévi-Strauss   .  Warszawa :  Państwowy Instytut Wydawniczy,  1970 . 586 s., [12] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 2. Básnivé nápovědi Husserlovy fenomenologie / Zdeněk Mathauser   .  Praha :  Filosofia,  2006 . 248 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr20/000
 3. Cesty českého historického myšlení ke strukturalismu / Veronika Středová   .  Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové ; České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, [2014]  ©2014 . 194 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Czech Studies : literature, language, culture = České studie : Literatura, jazyk, kultura / edited by Mojmír Grygar   .  Amsterdam :  Rodopi,  1990 . s. 174-202
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 5. Česká literární kritika v dotyku se strukturalismem : (1880-1940) / antologii sestavil, úvod a komentář napsal a edičně připravil Jiří Kudrnáč   .  Brno :  Host,  2003 . 264 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  BO - Harák dr.00/100
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr11/000
 6. Český a slovenský strukturalismus / [rukopis] Jana Trešlová   .  2005 . 53 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Český strukturalismus po poststrukturalismu : sborník z kolokvia pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR k připomenutí třicátého výročí úmrtí literárního vědce a estetika Jana Mukařovského (11.11.1891-8.2.1975) : (Praha, 8. února 2005) / Ondřej Sládek (ed.)   .  Brno :  Host,  2006 . 242 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Český strukturalismus v diskusi / Ondřej Sládek (ed.)   .  Brno :  Host,  2014 . 396 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Čtenář jako výzva : výbor z prací kostnické školy recepční estetiky / sestavili Miloš Sedmidubský, Miroslav Červenka a Ivana Vízdalová ; [přeložili Ivana Vízdalová a Miroslav Červenka]   .  Brno :  Host,  2001 . 340 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  kat. bohemistiky PF (didakt. učebna)00/100
 10. Felix Vodička – názor a metoda : k dějinám českého strukturalismu / Tomáš Kubíček   .  Praha :  Academia,  2010 . 301 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.