Search results

 1. 823-1 Plochy a úprava území, 823-2 rekultivace : katalog popisů a směrných cen stavebních prací [2009]   .  Praha :  ÚRS Praha,  2009 . 178 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 2. 823-1 Plochy a úprava území, 823-2 rekultivace : katalog popisů a směrných cen stavebních prací   .  Praha :  ÚRS Praha,  2008 . 170 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 3. 831-1 Hydromeliorace zemědělské, 831-2 Hydromeliorace lesnickotechnické, 832-1 Hráze a úpravy na tocích : katalog popisů a směrných cen stavebních prací   .  Praha :  ÚRS,  2009 . 242 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 4. ČSN 83 8032 : skládkování odpadů : těsnění skládek   .  Praha :  Český normalizační institut,  2002 . 11 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100
 5. Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno, 20. listopadu 2007 / editor Zdeněk Měřínský   .  Brno : Masarykova univerzita, 2011 . 1 online zdroj (191 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Hrad jako technický problém
 6. Moderní stavitelství pro školu i praxi / Hans Nestle a kolektiv ; [z německého originálu ... přeložila Natascha Kames]   .  Praha :  Europa-Sobotáles,  2005 . 607 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr20/000
 7. Pražská a venkovská stavební řemesla v době renesance a baroka / Ivana Ebelová   .  Praha :  Scriptorium,  2001 . 193 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F10/000
  kat. historie FF00/200
  volný výběr10/000
 8. Příprava staveb a podnikání ve stavebnictví se zaměřením na analýzu činnosti společnosti AED project, a.s [rukopis] / Žaneta Váňová   .  2012 . 80, 9 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Rejstřík stavby děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě 1517-1519 / M. Myšička [(ed.)] a kol.   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,  2006 . 339 s., [8] s. barev. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 10. Řemeslné práce / [autoři:] Karel Pendl, František Kramerius   .  Praha :  SNTL,  1979 . 203, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.