Search results

 1. 10 health questions about the 10 / Albena Arnaudova ; edited by Yves Charpak   .  Copenhagen :  WHO Regional Office for Europe,  c2004 . viii, 178 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. 50 years of figures on Europe : data 1952-2001   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2003 . 151 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 3. Abrege de principes de la statistique (principes communs et introduction dans la statistique économique) par Ferdinand Václavík, Antoním Jirásek et Slavomír Jiránek : Určeno pro posl. fak. společenskovědní   .  Praha :  SPN,  1966 . 100 s.
  book
 4. Acta Universitatis Carolinae. Geographica XXIX, 1994, supplementum, / vyd. Univerzita Karlova, Praha   .  Praha :  Karolinum,  1995 . 199 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Advanced mapping of environmental data : geostatistics, machine learning and Bayesian maximum entropy / edited by Mikhail Kanevski   .  London : Hoboken :  ISTE ; Wiley,  2008 . xiii, 313 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  IG - Popelka Ing.00/100
 6. Advanced mapping of environmental data : geostatistics, machine learning and Bayesian maximum entropy / edited by Mikhail Kanevski   .  London : Hoboken :  ISTE ; Wiley,  [2008]  ©2008 . 1 online zdroj (xiii, 313 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  computer file
 7. Analiza przeżycia i tablice wymieralności / Andrzej Balicki   .  Warszawa :  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,  2006 . 283 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Analýza dat o nezaměstnanosti v Ústeckém kraji : [rukopis] Miloš Hyka   .  2005 . 80 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Analýza dat v manažerském rozhodování / Richard Hindls, Stanislava Hronová, Ilja Novák   .  Praha :  Grada,  1999 . 358 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  sklad E10/000
 10. Analýza demografického vývoje a zdravotního stavu obyvatel Severočeského regionu : epidemiologická studie E/2460-1 Interní grantové agentury MZ ČR / hl. řeš. Lubomír Tichý ; spoluřeš. Pavel Čížek, Jozef Král ; vyd. Krajská hygienická stanice, Ústí nad Labem   .  Ústí nad Labem :  Krajská hygienická stanice,  1995 . 16 s., 32 s. graf. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.