Search results

 1. Abusir and Saqqara in the year 2000 / ed. Miroslav Bárta, Jaromír Krejčí ; ed. Academy of Sciences of the Czech republic. Oriental Institute, Prague   .  Praha :  Academia,  2000 . 612 s., 1 list obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Abusir and Saqqara in the year 2000
 2. Alexandr Veliký / Vladimír Vavřínek   .  Praha : Svoboda, 1967 . 267 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 3. Ancient cities [elektronický zdroj] : the archaeology of urban life in the ancient Near East and Egypt, Greece, and Rome / by Charles Gates ; illustrations by Neslihan Y¸lmaz   .  Abingdon, Oxon ; New York :  Routledge,  2011. . 1 online zdroj (xxiii, 474 s.)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Ancient cities
 4. Antická Libye / Květa Smoláriková   .  [Brandýs nad Labem] :  Foto-Grafika,  2006 . 127 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Antické mince ze sbírky Harry Palmeho v Oblastním muzeu v Děčíně [rukopis] / Tomáš Mika   .  2009 . 49 l., [35] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Apofthegmata : výroky a příběhy pouštních otců. I / [z řeckého a latinského originálu ... přeložil, slovníčkem reálií a toponym a rejstříkem opatřil Jiří Pavlík]   .  Praha :  Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty,  2000 . 149 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 7. Archaeologia historica. 35/2010/1-2, [Monotematické číslo přináší příspěvky přednesené na XLI. mezinárodní konferenci archeologie středověku s hlavním zaměřením Život středověkého člověka od kolébky do hrobu, Pardubice, 21.-25. září 2009] / editoři Zdeněk Měřínský et Pavel Kouřil   .  Brno :  Muzejní a vlastivědná společnost v Brně,  2010 . 510 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Archaeologia historica. 36/2011/2 [Monotematické číslo přináší příspěvky přednesené na XLII. mezinárodní konferenci archeologie středověku České a Slovenské republiky nan téma Člověk před hradbou a za hradbou, Brtnice, 20.-24. září 2010] / editoři Zdeněk Měřínský et Pavel Kouřil   .  Brno :  Muzejní a vlastivědná společnost v Brně,  2011 . s. 319-646
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Archaeologia historica. 36/2011/1, [Monotematické číslo přináší příspěvky přednesené na XLII. mezinárodní konferenci archeologie středověku České a Slovenské republiky na téma Člověk před hradbou a za hradbou, Brtnice, 20.-24. září 2010] / editoři Zdeněk Měřínský et Pavel Kouřil   .  Brno :  Muzejní a vlastivědná společnost v Brně,  2011 . 310 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Ars poetica / Z úvah o básnickém umění od starověku po dnešek vybral a komentuje Václav Kubín   .  Praha :  Československý spisovatel,  1976 . 577, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B00/100