Search results

 1. Čeština bez příkras / Petr Sgall, Jiří Hronek   .  Praha :  Karolinum,  2014 . 153 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  kat. bohemistiky PF00/100
 2. Čeština bez příkras / Petr Sgall, Jiří Hronek   .  Praha :  Karolinum,  2014 . 153 s.
  Čeština bez příkras
 3. Čeština na rozcestí / Jana Svobodová   .  Ostrava :  Ostravská univerzita v Ostravě,  2014 . 135 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Jazyk, norma, spisovnost / Iva Nebeská   .  Praha :  Karolinum,  1996 . 159 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  kat. bohemistiky PF00/100
 5. Jazyková kultura výkladového monologu učitelů na druhém stupni základních škol (se zřetelem ke kvalitě zvukové stránky) / Lenka Bukovská   .  2015 . 65 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Jazykovaja situacija: istoki i perspektivy : (bolgarsko-češskie paralleli) / Gana Gladkova, Iskra Likomanova   .  Praha :  Karolinum,  2002 . 452 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Regulace jazyka a Koncept minimální intervence / Václav Cvrček   .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Ústav Českého národního korpusu,  2008 . 230 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr21/000
 8. Semantik und Lexikographie : Untersuchungen zur lexikalischen Kodifikation der deutschen Sprache / Helmut Henne   .  Berlin :  Walter de Gruyter,  1972 . xiv, 213 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 9. Sprachnormenwandel im geschriebenen Deutsch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert : die Entwicklung in ausgesuchten Bereichen der Grammatik / Vit Dovalil   .  Frankfurt am Main :  Lang,  2006 . 236 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 10. Studie k moderní mluvnici češtiny. 2, Komunikační situace a styl / [Martin Beneš ... et al. ; editoři svazku Oldřich Uličný, Soňa Schneiderová]   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 218 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.