Search results

 1. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2012-2013 / Vilém Knoll (ed.)   .  Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014 . 194 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Bangladéš : Stát, který se musel zrodit / Dušan Zbavitel ; Fot.: [autor a] P. Petr   .  Praha :  Pressfoto,  1973 . 197, [3] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 3. Česká republika v Evropské unii (2004-2009) : institucionální a právní aspekty členství / Jan Malíř a kolektiv   .  Praha : Plzeň :  Ústav státu a práva AV ČR ; Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2009 . 255 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 4. České právní dějiny / Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Vilém Knoll   .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2010 . 694 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  České právní dějiny
 5. Dějiny státu a práva socialistických zemí : celost. vysokošk. učebnice pro stud. právnických fakult stud. oboru právo / Eduard Vlček ... [aj.]   .  Praha :  Panorama,  1983 . 355 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 6. Dějiny státu a práva v Československu : Celost. vysokošk. učebnice pro stud. právnických fak. Díl 1. Do r. 1918 / Karel Malý, Florian Sivák   .  Praha :  Panorama,  1988 . 547 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D60/000
 7. Dejiny štátu a práva v Česko-Slovensku do roku 1918 / vypracovali Karel Malý, Florián Sivák ; prel. Iveta Siranková   .  Bratislava :  Obzor,  1992 . 403 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Dějiny veřejného práva v střední Evropě : nástin. Kniha třetí, Právo trestní / napsal Miloslav Stieber.   .  V Praze :  M. Stieber,  1933. . 114 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Dokumenty k národně osvobozeneckému hnutí 1955-1961. 2. / Shromáždil Miloslav Jankec a spoluprac. za red. Jiřího Štěpanovského ; [Z růz. jaz. přel. kol.]   .  Praha :  Nakladatelství politické literatury,  1963 . 337, [3] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Dokumenty k národně osvobozeneckému hnutí 1955-1961. I. / [za redakce Jiřího Štěpanovského].   .  Praha :  Nakladatelství politické literatury,  1963. . 532 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.