Search results

 1. Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku : komentář : [§ 1158-1222] / Eva Kabelková, Pavla Schödelbauerová   .  V Praze :  C.H. Beck,  2013 . xx, 340 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PP - Šemík Mgr.00/100
 2. Financování a účetnictví společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek [rukopis] = Financing and accounting of the association of flat and non-residential unit owners / Zdeňka Schmidt   .  2008 . 54 l., 18 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Problematika převodů bytových jednotek z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů těchto družstev / Lenka Čandová   .  2016 . 35 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Společenství vlastníků jednotek : praktická příručka / Zbyněk Pražák   .  Praha :  Linde,  2006 . 271 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Společenství vlastníků jednotek : praktická příručka / Zbyněk Pražák   .  Praha :  Linde,  2004 . 240 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Společenství vlastníků jednotek : z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí / Josef Holejšovský, Marta Neplechová, Květa Olivová   .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2008 . 473 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Účetnictví pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek od A do Z : [včetně příkladů souvztažností : 2008] / Marta Neplechová   .  Olomouc :  Anag,  2008
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Účetnictví společenství vlastníků jednotek 2. vydání   .  Grada Publishing  2019 . 192
  Účetnictví společenství vlastníků jednotek 2. vydání