Search results

 1. (Ne)rovnosti v romských rodinách / Alena Kajanová a kolektiv   .  Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015 . 103 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Aby živnosti své k užitku tím lépe hleděti mohli : společenské postavení a majetkové poměry pražských malířů v epoše baroka / Tomáš Sekyrka   .  Praha : Archiv hlavního města Prahy, 2021 . 235 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Aktuální otázky postavení žen v ČR / Věra Kuchařová, Lenka Zamykalová   .  Praha :  Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,  1998 . 77, 4 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. American Indian policy in the twentieth century / edited by Vine Deloria, Jr.   .  Norman :  University of Oklahoma Press,  c1985 . v, 265 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/010
 5. Analysis of class, race and gender in Sherlock Holmes: Literature and TV series [rukopis] / Lucie Černá   .  2015 . 60 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Autonomie ve stáří : strategie jejího zachování / Dana Sýkorová, Oldřich Chytil (eds.)   .  V Ostravě : V Boskovicích :  Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta ; Albert,  2004 . 323 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Bídníci : proč společnost pohrdá nezaměstnanými, ale přesto je potřebuje / Anna Mayrová ; přeložila Zuzana Schwarzová   .  Brno : Host, 2022 . 221 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Budování státu bez antisemitismu? : násilí, diskurz loajality a vznik Československa / Michal Frankl, Miloslav Szabó   .  Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015 . 339 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
 9. Der Bürger und die Hure : das sündige Gewerbe im Amsterdam der Frühen Neuzeit / Lotte van de Pol ; aus dem Niederländischen von Rosemarie Still   .  Frankfurt am Main [u.a.] :  Campus,  c2006 . 263 s., [8] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Cesty Romů 1945-1990 : změny v postavení a způsobu života Romů v Čechách, na Moravě a na Slovensku / Eva Davidová   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2004 . 273 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.