Search results

 1. Cesty ke spisovné češtině - prvních tisíc let (800-1800) : malý průvodce dějinami české lingvoekologie / Jiří Marvan   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  c2006 . 295 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr41/000
 2. Český jazykový obraz světa v učebnicích českého jazyka pro cizince [rukopis] / Michaela Šváchová   .  2014 . 59 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Čeština bez příkras / Petr Sgall, Jiří Hronek   .  Praha :  Karolinum,  2014 . 153 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  kat. bohemistiky PF00/100
 4. Čeština bez příkras / Petr Sgall, Jiří Hronek   .  Praha :  Karolinum,  2014 . 153 s.
  book
 5. Čeština na rozcestí / Jana Svobodová   .  Ostrava :  Ostravská univerzita v Ostravě,  2014 . 135 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Čeština nejen z Wikipedie, otevřená encyklopedie : [čítanka mluvnických textů spisovné češtiny] / Karel Kamiš   .  Praha :  Via Lucis,  2010 . 229 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr21/000
 7. Diferenciace druhů příslovečných určení ve školské praxi / Anna Barnoky   .  2023 . 56 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti / Jan Chloupek   .  Brno :  Univerzita J. E. Purkyně Brno,  1986 . 131 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B60/000
 9. Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny / Josef Vachek   .  Praha :  Academia,  1968 . 154, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 10. Chatovací portály - orientované na studenty vysokých škol [rukopis] / Hana Bednáriková   .  2014 . 68 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.