Search results

 1. Analýza možnosti tepelné destrukce odpadů : (samostatně vázaná příloha č. 7 k závěrečné zprávě) : A 12-321-807-01-03 A/2 / Miloslav Vysloužil ; vyd. Inorga - Ústav pro automatizaci řízení v průmyslu, Ostrava   .  Ostrava :  Inorga - Ústav pro automatizaci řízení v průmyslu,  1989 . 53 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Atlas zařízení pro nakládání s odpady. 3. díl, Skládky inertních odpadů a spalovny odpadů / Lenka Bartáčková   .  Praha :  Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka,  2009 . 93 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Atlas zařízení pro nakládání s odpady
 3. Garbage burning : lessons from Europe : consensus and controversy in four European states / Allen Hershkowitz ; [ed.] INFORM, New York   .  New York :  INFORM,  1986 . 52 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Koncentrácie kovov v okolí malej spaľovne odpadov = Metal concentrations in surrounding of small waste incineration plant / Emília Hroncová, Juraj Ladomerský   .  Studia oecologica.Roč. 3, č. 2 (2009), s. 89-96.
  article
 5. Likvidace odpadu metodou spalování ve spalovně SITA a. s., Trmice [rukopis] / Daniel Kryštůfek   .  2010 . 65 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Minimalizace plynných emisí zejména oxidu uhličítého z velké spalovny [rukopis] / Kamila Odehnalová   .  2010 . 63 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Nejnovější zkušenosti s postupem S-H-L na čištění kouřových plynů za spalovnami odpadu podle speciálních zřetelů nového předpisu spolkové vlády (Technische Anweisung) pro vzduch / vyd. Přerovské strojírny, Přerov   .  Přerov :  Přerovské strojírny,  1991 . 62 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Operation and maintenance of hospital medical waste incinerators : handbook / ed. United States Environmental Protection Agency   .  Washington, DC :  United States Environmental Protection Agency,  1990 . 10, 97 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 9. Posouzení využitelnosti popílku ze spalování odpadů ve směsi s plasty / [rukopis] Olga Klášterková   .  1999 . 72 s., 11 s. obr. a tab. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Sicherheitsanalyse für eine Sonderabfall-Verbrennungsanlage : Forschungsbericht 104 04 166, UBA-FB 94-081 / Klaus-Dietrich Paul, Helmut Böttgenbach, Gerhard Sprenger ; Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1994 . 1 sv. (růz. stránkování)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000