Search results

 1. Civilní judikatura : výběr aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky : judikáty týkající se občanského soudního řádu a občanského zákoníku / uspořádal Pavel Vrcha   .  Praha :  Linde,  2005 . 1295 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. CVRIA 2005 [elektronický zdroj]   .  [Lucemburk] :  Úřad pro úřední tisky Evropských společenství  2005 . 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 3. Činnost vybraných okresních soudů na severu Čech v letech 1945-1948. Budování nejnižších stupňů poválečné justice / Kristýna Kocichová   .  2020 . 132 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku / Michal Bobek ... [et al.] (eds)   .  V Praze :  C.H. Beck,  2013 . xix, 269 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Efektivita institucí placených z daní, na vybraném úřadu se porovnávají náklady a užitečné efekty dané instituce [rukopis] / Jaroslav Smolka   .  2013 . 59 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Evropská unie a pluralita legitimit / Jan Wintr   .  Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR.s. 167-176.
  article
 7. Evropský soud pro lidská práva a jeho vybraná rozhodnutí týkající se České republiky / Irena Marková   .  Ostrava :  Key Publishing,  2008 . 161 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Evropský soud pro lidská práva : organizace, pravomoci a řízení / Anna Prouzová   .  Praha :  Linde,  2004 . 186 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Evropský soudní dvůr a soudy členských států Evropské unie / Ivo Šlosarčík   .  [Kroměříž] :  Justiční akademie,  2005 . 180 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Hospodaření Okresního soudu Louny v porovnání s Okresním soudem v Mostě [rukopis] / Jana Korousová   .  2010 . 56 l., [1] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100