Search results

 1. 300 her pro děti s autismem : rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností / Simone Griffin, Dianne Sandler ; [z anglického originálu ... přeložila Miroslava Jelínková]   .  Praha :  Portál,  2012 . 129 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PR - Šikulová dr.00/100
  volný výběr10/000
 2. Citoví upíři : jak se bránit těm, kteří z nás vysávají sílu, čas a energii / Albert J. Bernstein ; [přeložila Dagmar Brejlová]   .  Praha :  Motto,  2008 . 341 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Edukace žáků s problémovým chováním, poruchami adaptace, poruchami chování a emocí / Zdeňka Michalová   .  Liberec :  Technická univerzita v Liberci,  2011 . 86 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 4. Efektivita profesní přípravy preventisty MV ČR ve vztahu k jeho klíčovým kompetencím [rukopis] = Professional preparation efficiency of a preventer to the Czech Republic Home Office in respect to their key competence / Leoš Malypetr   .  2009 . 66 l. [24] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Ergoterapeutické postupy sociálního učení u osob s mentálním postižením / Karolína Vašková   .  2016 . 64 listů, 29 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. How we learn : learning and non-learning in school and beyond / Knud Illeris   .  London :  Routledge,  2007 . xiii, 289 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  GE - Kučerová RNDr.00/100
 7. Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ / Elena Lisá a kol. ; [převod ze slovenštiny Kateřina Slavíková]   .  Praha :  Portál,  2010 . 124 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PJV - Šindelářová dr.00/100
 8. Hudebně pohybový projekt jako cesta k utváření sociálních vztahů u dětí předškolního věku / Anita Veselá   .  2018 . 59 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Individuální přístup a psychologická podpora sociálně vyloučeným jedincům [rukopis] / Kamila Šmídová   .  2012 . 56 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Industrial Relations in Europe 2006   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2006 . 162 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000