Search results

 1. Analýza mechanismů řešení a prevence rizikového chování dětí a mládeže v sociálně vyloučené lokalitě / Daniel Nechanický   .  2018 . 75 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza nabídky integračních volnočasových aktivit pro děti ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí / Krista Sýkorová   .  2017 . 58 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza příčin neúspěšnosti sociálních a pedagogických intervencí u rodin ohrožených sociálním vyloučením [rukopis] / Iveta Prousková   .  2014 . 113 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Anthropologies of class : power, practice and inequality / edited by James G. Carrier and Don Kalb   .  Cambridge : Cambridge University Press, 2015 . xiii, 232 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky = Atlas of socio-spatial differentiation of the Czech Republic / Martin Ouředníček, Jana Temelová, Lucie Pospíšilová (eds.)   .  V Praze :  Karolinum,  2011 . 137 s., [38] l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D60/010
 6. Cesty ke vzdělání : vzdělanostní dráhy a vzdělanostní nerovnosti v socialismu / Martin Kreidl   .  Plzeň :  Západočeská univerzita v Plzni,  2008 . 323 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Čechy na prahu moderního hospodářství / Karel Hoch   .  V Praze :  A. Neubert,  1936 . 288 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Člověk českého raného novověku / Václav Bůžek, Pavel Král (edd.)   .  Praha :  Argo,  2007 . 486 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr00/020
 9. Člověk na Moravě 19. století / L. Fasora, J. Hanuš, J. Malíř (eds.)   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),  2004 . 501 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Člověk na Moravě v první polovině 20. století / L. Fasora ... [et al.] (eds.)   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK,  2006 . 503 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.