Search results

 1. Cikánské skupiny a jejich sociální organizace / Marek Jakoubek, Lenka Budilová (eds.)   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  2009 . 359 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr40/000
 2. Česká veřejná politika optikou teorie sociální konstrukce cílových populací / Martin Nekola, Eva M. Hejzlarová, Jan Kohoutek (ed.) a kolektiv autorů   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020 . 431 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 3. Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku / Václav Bůžek, Jaroslav Dibelka (edd.)   .  České Budějovice :  Jihočeská univerzita,  2007 . 349 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Dynamika malých sociálních skupin : [rukopis] Zdeňka Hauková   .  2001 . 46 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Faktory identifikace s regionem jako součást sociálního potenciálu regionu / Petr Balek   .  Sociální potenciál starého průmyslového regionu.s. 35-48.
  article
 6. Fremde sind wir uns selbst / Julia Kristeva ; aus dem Französischen von Xenia Rajewsky   .  Frankfurt am Main:  Suhrkamp,  1990 . 212 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 7. Geografie "okrajem" : každodenní časoprostorové zkušenosti / Robert Osman, Lucie Pospíšilová (editoři)   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019 . 421 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FSE - KRVS - Sýkora Tomáš, Ing.00/100
  volný výběr10/000
 8. Group Processes : Selected Readings / Edit. by Peter B. Smith   .  Harmondsworth :  Penguin Books,  1970 . 453 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 9. Charakteristika cigánského etnosu (na příkladech z Bulharska) / Elena Marušiaková   .  Cikánské skupiny a jejich sociální organizace.s. 101-120.
  article
 10. Identity : sociological perspectives / Stephanie Lawler   .  Cambridge :  Polity,  2008 . vii, 168 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.