Search results

 1. Acta sociopathologica. I / [editor : Tereza Raszková]   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2014 . 166 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Acta sociopathologica. II / editor: Stanislava Hoferková   .  Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 . 188 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Acta sociopathologica. III, Rizikové chování a jeho prevence v česko-slovenských souvislostech / editoři: Lucie Špráchalová, Stanislava Hoferková   .  Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 . 293 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Acta sociopathologica. V, Přístupy k řešení rizikového chování / editoři: Tereza Raszková, Lucie Špráchalová   .  Hradec Králové : Gaudeamus, 2018 . 210 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem / Věra Čadilová, Hynek Jůn, Kateřina Thorová   .  Praha :  Portál,  2007 . 243 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
  PS - Závora Mgr.00/100
 6. Aktuální problémy výchovy: analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže / Richard Jedlička, Jaroslav Koťa   .  Praha :  Karolinum,  1998 . 169 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/010
 7. Analýza efektivity edukace odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody [rukopis] / Stanislav Brázda   .  2013 . 136 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Analýza opatření směřujících ke snižování sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve vybraných lokalitách [rukopis] / Michaela Černá   .  2013 . 70 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Analýza potencionální závislosti na virtuálních drogách / Petra Pokošová   .  2017 . 82 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Analýza sociálně-patologických jevů se zaměřením na prevenci záškoláctví na vybraných středních školách [rukopis] / Michaela Kaňová   .  2011 . 80 l. [6] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.