Search results

 1. Antropologie smyslů / Jan Horský, Lenka Martinec Nováková, Vít Pokorný (eds.)   .  Praha : Togga, 2019 . 263 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Celostní vnímání - tvar, zvuk, barva a gesto / Kateřina Dytrtová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2001 . 115 s., [57] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F100/000
  kat. výtvarné kultury PF00/200
  volný výběr01/000
 3. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení : rozvoj vnímání a poznávání / Věra Pokorná   .  Praha :  Portál,  2011 . 153 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PF - CPP - David Bauer, Mgr.00/100
 4. Cvičíme postřeh a logiku / Martin Postránecký   .  Praha :  Portál,  2003 . 100 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Čich a chuť u zrakově postižených / Alena Keblová   .  Praha :  Septima,  1999 . 30 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 6. Člověk a příroda. Informace a komunikace / [autorky a autoři Günter Zahradník ... et al.]   .  Plzeň :  Fraus,  2005 . 64 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FY - Hejnová dr.00/100
  volný výběr11/000
 7. Člověk, jeho smysly a svět / Miroslav Orel, Věra Facová a kolektiv   .  Praha :  Grada,  2010 . 248 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr31/000
 8. Desatero smyslů / Jaroslav Petr   .  Praha : Argo : Dokořán, 2020 . 309 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Diagnostika hudebně sluchových schopností ve 4. třídě základní školy / Klára Ženklová   .  2017 . 85 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Dobrodružství barvy / Ivana Brožková   .  Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983 . 284 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F40/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.