Search results

 1. Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení : (od roku 1848 do roku 1948) / [Miroslav Pauza ... et al.]   .  Praha :  Svoboda,  1989 . 808 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  sklad E90/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 2. Antologie z dějin československé filosofie. Díl I / Redakčně zpracovali a k tisku připravili Robert Kalivoda Josef Zumr   .  Praha :  Nakladatelství Československé akademie věd,  1963 . 559 s., obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E50/000
 3. Avantgardistický projekt modernity : (z dejín slovenskej vedeckej a umeleckej avantgardy) / Vladimír Bakoš   .  Bratislava :  Veda,  2006 . 301 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Československá filosofie : nástin vývoje podle disciplin / napsal Josef Král   .  Praha :  Melantrich,  1937 . 337 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 5. Dejiny filozofického myslenia na Slovensku. I / [veduci autorského kolektivu a zostavovateľ Ján Bodnár]   .  Bratislava :  Veda,  1987 . 490 s., [56] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Filozofické myslenie na Slovensku v medzivojnovom období / Vladimír Bakoš   .  Bratislava :  Veda,  1988 . 274 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 7. Filozofické myslenie na Slovensku v medzivojnovom období / Vladimír Bakoš   .  Bratislava :  Veda,  1988 . 280 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Hostina : filozofický sborník / [uspořádal] a úvod napsal Václav Havel ; [napsal] Milan Šimečka ...[et al.] ; graf. úprava Věra Držmíšková   .  Toronto :  Sixty-Eight Publishers,  1989 . 307 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 9. Slovenská a česká filozofia na prelome tisícročí / František Mihina, Viera Bilasová, Rudolf Dupkala (eds.)   .  Prešov :  Prešovská univerzita, Filozofická fakulta,  1999 . 365 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 10. Vybrané kapitoly z dejín filozofického myslenia na Slovensku / Gabriela Jonášková, Irena Balková   .  Nitra :  Vysoká škola pedagogická,  1996 . 164 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.