Search results

 1. Analyticko-chemické hodnocení přirozeného rozkladu fekálií domácího skotu s důrazem na produkované plyny / Jan Hubáček   .  2018 . 62 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Degradace půdy a emise skleníkových plynů z půd a ze zemědělství - nutné zlo? : výzkumný program Rozmanitost života a zdraví ekosystémů / Miloslav Šimek, Jana Macková   .  Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro Kancelář Akademie věd ČR, 2015 . 46 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Dopady regulace emisí skleníkových plynů na provoz elektrárny Ledvice / Eva Novotná   .  2022 . 49 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Dopady živočišné výroby na životní prostředí a jejich vnímání společností [rukopis] / Zuzana Mikulková   .  2020 . 142
  book
 5. Energy and environment report 2008   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities . 99 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 6. Evropský systém certifikace trvale udržitelné produkce biomasy a biopaliv sloužící k regulaci emisí skleníkových plynů při pěstování, sklizni, dopravě a skladování biomasy v ekonomice obchodní společnosti [rukopis] / Miroslav Novotný   .  2014 . 75 l., [11] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Global warming : the complete briefing / John Houghton   .  Cambridge :  Cambridge University Press,  2009 . xviii, 438 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Globální oteplování a vliv člověka / P. Bača   .  Nekonvenční zdroje elektrické energie.29. Nekonvenční zdroje elektrické energie.s. 5-8.
  article
 9. Implementace systému ISCC (International Sustainability - Carbon Certification) do systémů řízení společnosti AGRO Teplice, a.s. jako prvního systému certifikace trvale udržitelné produkce biomasy a biopaliv v reakci na směrnici č. 28 / 2009 Evropské unie [rukopis] / Miroslav Novotný   .  2012 . 57 l., [14] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. The integrity and implementation of the EU ETS / European Court of Auditors   .  Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015  ©2015 . 69 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.