Search results

 1. Actuarial mathematics for life contingent risks / David C. M. Dickson, Mary R. Hardy, Howard R. Waters   .  Cambridge :  Cambridge University Press,  2009 . xvii, 493 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Dynamická simulace vývoje pH v blízkosti katodicky chráněného povrchu kovové konstrukce uložené v půdě / Karel Bouzek ... [et al.]   .  Aprochem 2009 Aprochem 2009.s. 2219-2226.
  article
 3. Dynamika sociálno-ekonomických procesov : simulovanie dynamiky v sociálno-ekonomických systémoch / Ignác Prno   .  Bratislava :  Veda,  2012 . 306 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Economic and financial modeling with mathematica / Editor Hal R. Varian   .  New York :  Springer,  c1993 . xxii, 458 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Economics lab : an intensive course in experimental economics / Daniel Friedman and Alessandra Cassar ; with contributions from Reinhard Selten and others   .  London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2004 . xiv, 233 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FSE - KEM - Radek Soběhart Ph.D, PhDr.00/100
 6. Ekonomické aspekty ekologického zpracování autovraků z pohledu využití druhotných surovin = Economic aspects of ecological processing of car wrecks from point of secondary raw materials use view / Jan Čapek, Milan Graja, Roman Graja   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 1 (2010), s. 75-84.
  article
 7. Erste Schritte mit Mathematica / Werner Burkhardt   .  Berlin :  Springer,  1993 . 123 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Finanční modely / Zdeněk Zmeškal a kolektiv   .  Praha :  Ekopress,  2004 . 236 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 9. Chemické procesní inženýrství a simulační metody I : teoretické podklady / Tomáš Vaněk, Martin Kohout, Pavlína Basařová   .  Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2021 . 249 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Introduction to computational materials science [elektronický zdroj] : fundamentals to applications / Richard LeSar   .  Cambridge :  Cambridge University Press,  2013 . 1 online zdroj
  book

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.