Search results

 1. Actuarial mathematics for life contingent risks / David C. M. Dickson, Mary R. Hardy, Howard R. Waters   .  Cambridge :  Cambridge University Press,  2009 . xvii, 493 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Dynamická simulace vývoje pH v blízkosti katodicky chráněného povrchu kovové konstrukce uložené v půdě / Karel Bouzek ... [et al.]   .  Aprochem 2009 Aprochem 2009.s. 2219-2226.
  article
 3. Dynamika sociálno-ekonomických procesov : simulovanie dynamiky v sociálno-ekonomických systémoch / Ignác Prno   .  Bratislava :  Veda,  2012 . 306 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Ekonomické aspekty ekologického zpracování autovraků z pohledu využití druhotných surovin = Economic aspects of ecological processing of car wrecks from point of secondary raw materials use view / Jan Čapek, Milan Graja, Roman Graja   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 1 (2010), s. 75-84.
  article
 5. Finanční modely / Zdeněk Zmeškal a kolektiv   .  Praha :  Ekopress,  2004 . 236 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 6. Introduction to computational materials science [elektronický zdroj] : fundamentals to applications / Richard LeSar   .  Cambridge :  Cambridge University Press,  2013 . 1 online zdroj
  book
 7. Molecular simulation methods : recent problems and applications [rukopis] / Filip Moučka   .  2008 . 39 l., [98] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Možnosti laboratorní simulace anaerobních rozkladných procesů / Miroslav Minařík ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 114.
  article
 9. On percolation in molecular simulations on finite systems [rukopis] / Jiří Škvor   .  2008 . 30 l., [36] l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Optimization of the structural parameters of fisheye contact pairs by RSM / Maohua Xiao, Jun Guo, Xinhua Lu, Liping Shi, Jing Zhang, Hong Lin   .  Manufacturing Technology.Vol. 19, no. 3, strana 531-536.
  Optimization of the structural parameters of fisheye contact pairs by RSM