Search results

 1. Azeotropická a extraktivní destilace / [Autoři:] Ivan Wichterle a Ivan Mertl   .  Praha :  Academia,  1968 . 136 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  book
 2. Experimentálne štúdium elektrolytického vylučovania úranu z taveniny FLiNaK / Michal Korenko   .  Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2009.s. 67-74.
  article
 3. Izolace vodičů elektrického roznětného systému s magnetickými vlastnostmi / Libor Mastný ... [et al.]   .  Aprochem 2009 Aprochem 2009.s. 2133-2138.
  article
 4. Kapalinová extrakce minoritních aktinoidů pomocí BTBP-sloučenin / Petr Distler   .  Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2009.s. 47-51.
  article
 5. Laboratorní experimenty s membránovými procesy při úpravě vody / Zuzana Honzajková, Marek Šír, Pavel Kocurek   .  Sanační technologie XIII.s. 171-173.
  article
 6. Moderní způsoby čištění skládkových výluhů / Pavel Kocurek, Tomáš Patočka, Martin Podhola   .  Sanační technologie XIV.s. 157-161.
  article
 7. Možnosti odstraňování CO2 ze spalin fosilních paliv a jeho bezpečného ukládání / Karel Ciahotný   .  Aprochem 2009 Aprochem 2009.s. 2241-2249.
  article
 8. Možnosti prípravy vysokočistého antioxidantu na báze aralkylovaného difenylamínu / Viera Andrušková, Ján Uhlár, Peter Lehocký   .  Aprochem 2010.1. díl, s. 1217-1222.
  article
 9. Návrh rektifikační kolony pro frakční destilaci UF6 / Jan Škarohlíd   .  Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2009.s. 18-24.
  article
 10. Opětovné využití vyčištěných odpadních vod pomocí membránových technologií / Eva Podholová, Zuzana Honzajková, Radek Vurm   .  Vodárenská biologie 2011.s. 146-150.
  article