Search results

 1. Diabetes health [elektronický zdroj] : investigate, inform, inspire.   .  Fairfax, CA :  King's Pub. . v.
  journal
 2. Mindfulness for therapists : practice for the heart / Eric E. McCollum   .  New York :  Routledge,  2015 . x, 105 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností u dětí s autismem / Debra S. Jacobs, Dion E. Betts ; [z anglického originálu ... přeložila Miroslava Jelínková]   .  Praha :  Portál,  2013 . 149 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PR - Šikulová dr.00/100
  volný výběr20/000
 4. Návrat domů : jak pečovat o své vnitřní dítě / John Bradshaw ; z anglického originálu Homecoming: reclaiming and championing your inner child přeložil Augustin Hebelka   .  Praha : Portál, 2018 . 358 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Nedostupný otec : jak zvládnout narušený vztah mezi dcerou a otcem / Sarah Simms Rosenthal ; z anglického originálu The unavailable father přeložila Viola Somogyi   .  Praha : Portál, 2018 . 165 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Rozvoj učitele a péče o sebe / Dita Janderková   .  Praha : Raabe, 2019 . 131 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Rozvoj učitele a péče o sebe
 7. Rozvoj verbálního chování : jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami / Mary Lynch Barbera a Tracy Rasmussen ; předmluva Mark L. Sundberg ; do češtiny přeložili Helena Vaďurová, Vladimír Vaďura   .  Brno : Masarykova univerzita, 2018 . 207 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Rozvoj verbálního chování
 8. Řeč emocí : co se vám emoce snaží říct / Karla McLarenová ; z anglického originálu The language of emotions ... přeložila Mária Zinburgová   .  Bratislava : Noxi, 2016 . 422 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Sebeobslužné a praktické dovednosti : praktický průvodce pro pedagogy, pracovníky v sociálních službách a rodiče dětí s poruchou autistického spektra / autorky Věra Čadilová, Zuzana Žampachová ; ilustrace Veronika Pelánová ; foto Magdalena Čáslavská ... [et al.]   .  Praha :  APLA Praha a střední Čechy,  2010 . 113 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Sebepéče v ošetřovatelské praxi / Renata Halmo   .  Praha :  Grada,  2014 . 229 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000