Search results

 1. Analýza mikrobních společenstev jeskynních sedimentů / Jana Jeriová   .  2015 . 60 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza sedimentárních záznamů : hodnocení kontaminace nivních sedimentů / Tereza Nováková, Tomáš Matys Grygar, Jitka Elznicová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí,  2014 . 76 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FŽP - KECHT - Slavomír Adamec, Ing.00/100
  sklad F100/000
  volný výběr81/000
 3. Analýza znečištění korytových sedimentů Ploučnice / Diana Hrubešová   .  2017 . 94 listů, 12 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Antropogénne sedimenty lokality Zemianské Kostolany / Ľubomír Jurkovič ... [et al.]   .  Sanační technologie XIV.s. 155-156.
  article
 5. Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) = Biostratigraphy of the Lower Cretaceous sediments based on the study of calcareous nannofossils (Outer Flysch, Western Carpathians, Czech Republic) / Lilian Švábenická   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 63-72.
  article
 6. Contaminated sediments in European river basins   .  [S.l. :  S.n.],  1995 . 80 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. ČSN EN 15169 : charakterizace odpadů : stanovení ztráty žíháním v odpadech, kalech a sedimentech   .  Praha :  Český normalizační institut,  2007 . 14 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100
 8. Deset let sledování kvality vody a sedimentu pražského Botiče / Lucie Večeřová ... [et al.]   .  Vodárenská biologie 2011.s. 35-40.
  article
 9. Distribuce polutantů v říčních nivách = Distribution of pollutants in river floodplains / Michal Hošek   .  2022 . 84 listů, 65 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. The ecological importance of river bottom / ed. by Gernot Bretschko, Jan Helešic, František Kubíček ; ed. Masarykova univerzita, Brno   .  Brno :  Masarykova univerzita,  1995 . 172 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.