Search results

 1. ADHD krok za krokem / Jitka Kendíková   .  Praha : Raabe, [2019]  ©2019 . 159 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
  ADHD krok za krokem
 2. Alternativní mateřské školy a jejich vliv na školní zralost [rukopis] / Petra Zahálková   .  2011 . 148 l. [70] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
  book
 3. Analýza komunikačních kompetencí u dětí na počátku školní docházky / Petra Horynová   .  2017 . 91 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
  book
 4. Analýza narušené komunikační schopnosti ve foneticko-fonologické rovině / Veronika Žáková   .  2018 . 69 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
  book
 5. Analýza vybraných postupů práce v přípravných třídách na základních školách [rukopis] / Lenka Mindeková   .  2015 . 74 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
  book
 6. Aspekty narušené komunikační schopnosti u žáků v prvních třídách základních škol / Michaela Zoulová   .  2017 . 72 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
  book
 7. Aspekty narušené komunikační schopnosti ve vztahu ke školní zralosti / Andrea Srnková   .  2018 . 87 listů, 3 nečíslované listy příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
  book
 8. Děti s odkladem školní docházky a jejich úspešný start ve škole / Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová   .  Praha :  D & H,  2000 . 32 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B00/010
  volný výběr01/000
  book
 9. Diagnostická komparace předškolní zralosti dětí z dětského domova a běžných rodin [rukopis] / Romana Vencová   .  2014 . 101 l., [15] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
  book
 10. Diagnostika - učitel - žák / Blanka Křováčková   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2014 . 84 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
  Diagnostika - učitel - žák