Search results

 1. ADHD krok za krokem / Jitka Kendíková   .  Praha : Raabe, [2019]  ©2019 . 159 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
  ADHD krok za krokem
 2. Intervenční strategie pro řešení problémového chování u žáků základní školy / Helena Henzlová   .  2018 . 97 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
  book
 3. Klima školy a jeho ovlivnění školním metodikem prevence a sociálním pedagogem v základní škole / Lucie Blaštíková a kol.   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015 . 103 stran
  Klima školy a jeho ovlivnění školním metodikem prevence a sociálním pedagogem v základní škole
 4. Metodik prevence a jeho role na základní škole / Miroslav Procházka   .  V Praze : Pasparta, 2019 . 123 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
  Metodik prevence a jeho role na základní škole
 5. Možnosti uplatnění sociálního pedagoga v sociálních pobytových službách / Radek Střelka   .  2019 . 125 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
  book
 6. Pedagogická intervence při řešení problémového chování žáků / Kateřina Ledvinková   .  2019 . 85 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
  book
 7. Postupy edukace žáků s lehkou mentální retardací v běžné základní škole / Martina Nuslauerová   .  2015 . 132 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
  book
 8. Příručka pro obce. Vzdělávání / Agentura pro sociální začleňování ; Viktor Piorecký   .  Praha :  Úřad vlády ČR - Agentura pro sociální začleňování,  2012 . 43 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
  Příručka pro obce
 9. Rozšíření školního poradenského pracoviště o pozici školního speciálního pedagoga a školního psychologa = Extension of the school counseling center with the position of school special educator and school psychologist / Miroslava Bartoňová, Jarmila Pipeková, Jan Viktorin, Marie Vítková   .  Online Journal of Primary and Preschool Education, Vol 3, No 1 (2019.
  article
 10. Schulprobleme / verfaßt von Sylvia Zwettler-Otte   .  Wien :  Perlen-Reihe,  [1992?] . 138 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
  book