Search results

 1. Analýza stavu odpadového hospodářství v městě Netolice [rukopis] / Lenka Kleinová   .  1998 . 40 s., 26 s. text. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Co s odpadem? : encyklopedie pro školáky / Gerda Raidt ; z německého originálu Müll přeložil Erik Schwarzbach   .  Praha : Portál, 2022 . 93 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Ekonomické a enviromentální zhodnocení obalových systémů / David Svozil   .  2015 . 158 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Household waste separation and collection - the comparsion of the approach in the United Kingdom and in the Czech Republic / [rukopis] Jiří Fiala   .  2006 . 85 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně [rukopis] / Petr Pešík   .  1998 . 69, 4 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Nakládání s komunálním odpadem ve městě Most [rukopis] / Martina Kovaříková   .  2010 . 100 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Nakládání s odpady z veterinární péče [rukopis] / Petr Nový   .  2009 . 118 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Nakládání s odpady ze zdravotnictví v teplické nemocnici / Linda Susková   .  2015 . 65 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Návrh systému separovaného sběru tuhého domovního odpadu a odpadu od drobných živnostníků v okrese Ústí nad Labem [rukopis] / Iva Loukotková   .  1996 . 63 s., 73 s. text., tab., obr. a fot. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Pasportizace a vyhodnocení sběrných míst na separovaný odpad v Ústí nad Labem [rukopis] / Veronika Fürstová   .  2009 . 70 l., [2 l. vol. m. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.