Search results

 1. Dekontaminační technologie pro zeminy znečištěné rtutí, pracující na principu gravitační separace - popis a zkušenosti z provozu, Vlora (Albánie) / Jan Pejřil ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 137-139.
  article
 2. Detekce polutantů pomocí luminiscenčních bioreportérových bakterií [rukopis] / Petra Majerová   .  2014 . 70 l., [10] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
  book
 3. Environmentální aspekty rtuti jako polutantu v dolním Labi v hodnocení ichtyocenózy [rukopis] / Tomáš Kava   .  2007 . 121 s., [15] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
  book
 4. Chemický a biologický stav vodní nádrže Skalka u Chebu / [rukopis] Miroslav Neuhöfer   .  2005 . 1 sv. (růz. stránkování)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
  book
 5. Konverze výroby chlóru z amalgamové na membránovou technologii / Marcela Chejnovská   .  2016 . 149 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C10/000
  book
 6. Pohyb olova, kadmia a rtuti v zemědělské výrobě a biosféře / Jiří Cibulka a kol.   .  Praha :  Státní nakladatelství technické literatury,  1986 . 157 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/010
  volný výběr10/000
  book
 7. Pohyb olova, kadmia a rtuti v zemědělské výrobě a biosféře : seznam použité literatury / Jiří Cibulka a kol. ; vyd. Vysoká škola zemědělská, Praha   .  Praha :  Vysoká škola zemědělská,  1986 . 113 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
  book
 8. Recyklace světelných zdrojů v České republice [rukopis] / Miroslav Lukša   .  2014 . 73 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
  book
 9. Recyklace vybraných druhů elektroodpadu [rukopis] / Miroslav Krob   .  2009 . 91, [18] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
  book
 10. Sledování koncentrace rtuti v ovzduší v okolí Spolchemie [rukopis] / Radka Mikešová   .  2011 . 51 l. [5] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
  book