Search results

 1. Dekontaminační technologie pro zeminy znečištěné rtutí, pracující na principu gravitační separace - popis a zkušenosti z provozu, Vlora (Albánie) / Jan Pejřil ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 137-139.
  article
 2. Detekce polutantů pomocí luminiscenčních bioreportérových bakterií [rukopis] / Petra Majerová   .  2014 . 70 l., [10] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Environmentální aspekty rtuti jako polutantu v dolním Labi v hodnocení ichtyocenózy [rukopis] / Tomáš Kava   .  2007 . 121 s., [15] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Estimation of Hg(II) in soil samples by bioluminescent bacterial bioreportet E. coli ARL1, and the effect of humic acids and metal lons on the biosensor performance / Irena Brányiková, Simona Lucáková, Gabriela Kuncová, Josef Trögl, Václav Synek, Jan Rohovec, Tomáš Navrátil   .  Vol. 20 (2020), číslo 11, strana 1-18.
  article
 5. Chemický a biologický stav vodní nádrže Skalka u Chebu / [rukopis] Miroslav Neuhöfer   .  2005 . 1 sv. (růz. stránkování)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Konverze výroby chlóru z amalgamové na membránovou technologii / Marcela Chejnovská   .  2016 . 149 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C10/000
 7. Pohyb olova, kadmia a rtuti v zemědělské výrobě a biosféře / Jiří Cibulka a kol.   .  Praha :  Státní nakladatelství technické literatury,  1986 . 157 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D40/000
  volný výběr10/000
 8. Pohyb olova, kadmia a rtuti v zemědělské výrobě a biosféře : seznam použité literatury / Jiří Cibulka a kol. ; vyd. Vysoká škola zemědělská, Praha   .  Praha :  Vysoká škola zemědělská,  1986 . 113 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
 9. Recyklace světelných zdrojů v České republice [rukopis] / Miroslav Lukša   .  2014 . 73 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Recyklace vybraných druhů elektroodpadu [rukopis] / Miroslav Krob   .  2009 . 91, [18] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100