Search results

 1. Bioindikátory kvality vodních ekosystémů - hodnocení kvality řeky Bíliny [rukopis] / Jana Grümannová   .  2007 . 70 l., [40] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Dvě letní tváře vodárenské nádrže Mostiště / Rodan Geriš, Dušan Kosour   .  Vodárenská biologie 2010.s. 108-113.
  article
 3. Městské odvodnění a jeho vliv na společenstva nárostů a makrozoobentosu ve vodních tocích / Jana Novotná, Gabriela Šťastná   .  Vodárenská biologie 2011.s. 50-55.
  article
 4. Průmyslové zpracování křemeliny na Islandu se zaměřením na negativní dopady na ŽP [rukopis] / Nikola Novotná   .  2024 . 72 l.
  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.