Search results

 1. Clay-Eva volá Londýn : hlášení z let 1939-45 / Antonín Bartoš ; zapsal [na základě vyprávění i přímých dokumentů] Radimír Kunc ; odb. spolupráce a doslov Zdeněk Jelínek ; graf. úprava Vlasta Machová   .  Praha :  Melantrich,  1992 . 304 s., [36] s. fotogr.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Co umíme a co neumíme : sborník příspěvků do ankety SRT k semináři Prix Bohemia Radio '98 v jubilejním roce rozhlasového vysílání 1998   .  Praha :  Sdružení pro rozhlasovou tvorbu,  1998 . 69 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Electronic media programming : strategies and decision making / Raymond L. Carroll, Donald M. Davis   .  New York :  McGraw-Hill,  c1993 . xii, 532 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu : problematika vymezování tvůrčích pozic v prostředí akustických umění z pohledu domácí scény radioartu / Michal Rataj   .  V Praze :  KANT pro AMU,  2007 . 160 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Fonetická charakteristika zpravodajských relací ve vybraných regionálních rádiích [rukopis] / Pavla Füllsacková   .  2009 . 90 l., xxxvi l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Hovoří Moskva : rozhlasové projevy z let 1939-1945 / Zdeněk Nejedlý ; uspoř., pozn. a vysvětl. naps. a obr. příl. připravili Petr Čornej, Josef Hanzal, Jaroslav Kojzar, [který také naps.] doslov ; vzpomínky na Z. Nejedlého zaznamenala a [z ruš.] přel. Blanka Svadbová ; úvod: Jaromír Dvořák   .  Praha :  Odeon,  1977 . 147, [4] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Hudba jako marketingový nástroj v reklamě [rukopis] / Radim Kolář   .  2013 . 36 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Jazykové lexikální a stylistické prostředky ranního vysílání ve vybraných komerčních rozhlasových stanicích v České republice / Michaela Vetešníková   .  2019 . 66 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. K rozhlasové historii a teorii : sborník příspěvků z jarního semináře 2001, pořádaného Sdružením pro rozhlasovou tvorbu a Katedrou žurnalistiky UK, FSV   .  Praha :  Sdružení pro rozhlasovou tvorbu,  2001 . 49 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Lidé kolem mikrofonu / Jiří Horčička ... [et al ; sestavil a redigoval Jiří Lederer]   .  Praha :  Orbis,  1963 . 110 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.