Search results

 1. Alkoholismus nezletilých / Jan Mečíř   .  Praha :  SZdN,  1965 . 86, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 2. Drogy a ohrožené skupiny mladých lidí : [monografie] / Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost ; editoři českého vydání Lenka Šťastná, Matúš Šucha ; překlad Jiří Bareš   .  Praha :  Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,  2010 . 48 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Efektivita spolupráce škola a orgánu sociálně-právní ochrany dětí při korekci chování dětí / Blanka Bejčková   .  2016 . 117 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Fenomén odchodu do samostatného života dítěte vyrůstajícího v náhradní výchovné péči / autor Leona Běhounková   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve vydavatelství Togga,  2012 . 208 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Field social work - help for group of children in danger / Lýdia Lešková   .  Brno :  Tribun EU,  2010 . 66 s.
  Field social work - help for group of children in danger
 6. Hodnotová orientace mládeže v ústavní výchově / Jiří Kotlář   .  2018 . 58 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Jugendkriminalität in beiden deutschen Staaten / herausgegeben von Gisela Helwig   .  Köln :  Verlag Wissenschaft und Politik,  1985 . 169 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 8. Kooperace oddělení sociální prevence - síť, možnosti [rukopis] = Department of social prevention and their cooperation - network, possibilities / Lucie Čepeláková   .  2010 . 58 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Práce s rizikovou mládeží prostřednictvím nízkoprahových zařízení v Ústí nad Labem / Nikola Šlapáková   .  2017 . 63 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Problematika šikany u středoškolské mládeže / Lada Švorcová   .  2020 . 84 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.