Search results

 1. Analýza a možnosti revitalizace brownfields v Libereckém kraji [rukopis] / Viktor Kruml   .  2014 . 92 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza a trendy v revitalizaci brownfields v okrese Hradec Králové / Martina Šikulová   .  2015 . 81 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza brownfields a revitalizačních procesů v okrese Svitavy / Lucie Sentenská   .  2018 . 66 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza brownfields na území Karlovarského kraje / Aneta Tvrdíková   .  2018 . 59 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Analýza brownfields v okresních městech Ústeckého kraje / Andrea Böhmová   .  2016 . 99 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Analýza krajiny na území Radovesické výsypky [rukopis] / Tomáš Čermák   .  2012 . 83 l., [1 l. vol. příl.]
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Analýza vegetácie prímestskej zóny Zvolen – Lanice a jej revitalizácia = The vegetation analysis of suburban zone Zvolen – Lanice and its revitalisation / Jaroslav Kontriš ... [et al.]   .  Studia oecologica.Roč. 3, č. 1 (2009), s. 16-21.
  article
 8. Analýza změn ve struktuře osídlení a její dopad na rozvoj vybraných měst Ústeckého kraje [rukopis] / Petra Řádková   .  2014 . 88 l., [18] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Antropogenně zatížená krajina severních Čech = The anthropogenically burdened landscape in Northern Bohemia / Jaroslava Vráblíková, Josef Seják, Martin Neruda, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 103-108.
  article
 10. Antropogenní vliv Sovětské armády na horninové prostředí v oblasti bývalého vojenského prostoru Mladá - Tábor 17 Jiřice / Marta Sochůrková   .  2016 . 96 listů, 3 nečíslované listy příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100