Search results

 1. Bibliografické ročenky a retrospektivní bibliografie : výběr čes. a slov. bibliografií 1945-1970 / Sest. Marie Riedlová   .  Olomouc :  Státní vědecká knihovna,  1972 . 55, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Bibliografie dějin Českých zemí [elektronický zdroj] : databáze literatury vydané v letech (1945) 1990-2013 = The bibliography of the history of the Czech Lands : database of literature published (1945) 1990-2013 / autorky Věra Hanelová, Václava Horčáková, Kristina Rexová   .  Praha :  Historický ústav,  2014 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Bibliografie : zprávy památkové péče 1937-2010 / [sestavily Lucie Ernstová, Kristýna Ledererová Kolajová]   .  Praha :  Národní památkový ústav, ústřední pracoviště,  2011 . 147 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Bohemika v historických knižních fondech Španělska, Portugalska a Mexika 15.–18. století = Materiales bohémicos en los fondos históricos de las bibliotecas españolas, portuguesas y mexicanas siglos XV-XVIII / Oldřich Kašpar   .  Praha :  TOGGA,  2008 . 393 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
 5. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století : dodatky. Díl II., Tisky z let 1501-1800. Část VI., písmeno P-Píseň, čís. 6688-12820 / založil Zdeněk V. Tobolka, pokračovali František Horák a Bedřiška Wižďálková   .  V Praze :  Národní knihovna České republiky,  2006 . 244 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.-18. století / Václav Pumprla   .  Praha :  Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky,  2010 . xii, 1307 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Oborová retrospektivní bibliografie publikací s pedagogickým zaměřením k výuce hudební výchovy 20. století ve fondech Vědecké knihovny v Olomouci / [sestavil] Roman Giebisch   .  Olomouc :  Vědecká knihovna v Olomouci,  2004 . 121 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic : katalog inkunábulí roudnické lobkovické knihovny / Kamil Boldan, Emma Urbánková   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2009 . 902 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000