Search results

 1. The Blackwell companion to the study of religion / edited by Robert A. Segal   .  Oxford :  Wiley-Blackwell,  2008 . xix, 471 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FÚ - Minárik Ph.D.01/000
  The Blackwell companion to the study of religion
 2. Cesty božstev : otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku / Jakub Havlíček   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2011 . 1 online zdroj (223 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Cesty božstev
 3. České bádání o náboženství ve 20. století : možnosti a meze / Tomáš Bubík   .  Červený Kostelec :  Pavel Mervart,  2010 . 246 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  České bádání o náboženství ve 20. století
 4. Člověk a náboženství / Jan Sokol   .  Praha :  Portál,  2004 . 245 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
  book
 5. Dějiny religionistiky : antologie / Břetislav Horyna, Helena Pavlincová   .  Olomouc :  Nakladatelství Olomouc,  2001 . 462 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr01/000
  Dějiny religionistiky
 6. De profundís / O.A. Funda   .  V Praze :  Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta,  1997 . 362 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  De profundís
 7. Einführung in die Religionswissenschaft / Klaus Hock   .  Darmstadt :  Wissenschaftliche Buchgesellschaft,  2008 . 211 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PF - Hoblík Mgr.00/100
  Einführung in die Religionswissenschaft
 8. Historische Religionswissenschaft : eine Einführung / Jörg Rüpke   .  Stuttgart :  Kohlhammer,  c2007 . 222 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PF - Hoblík Mgr.00/100
  Historische Religionswissenschaft
 9. Indie očima Evropanů : konceptualizace náboženství v teologii a orientalistice / Martin Fárek   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2014 . 1 online zdroj (232 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Indie očima Evropanů
 10. Ježíš a mýtus o Kristu / Otakar A. Funda   .  Praha :  Karolinum,  2007 . 366 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  volný výběr10/000
  Ježíš a mýtus o Kristu