Search results

 1. The Blackwell companion to the study of religion / edited by Robert A. Segal   .  Oxford :  Wiley-Blackwell,  2008 . xix, 471 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FÚ - Minárik Ph.D.00/100
 2. Cesty božstev : otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku / Jakub Havlíček   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2011 . 1 online zdroj (223 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Cesty božstev
 3. České bádání o náboženství ve 20. století : možnosti a meze / Tomáš Bubík   .  Červený Kostelec :  Pavel Mervart,  2010 . 246 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Člověk a náboženství : [proměny vztahu člověka k posvátnému] / Jan Sokol   .  Praha :  Portál,  2004 . 245 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 5. De profundís / O.A. Funda   .  V Praze :  Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta,  1997 . 362 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Dějiny religionistiky : antologie / Břetislav Horyna, Helena Pavlincová   .  Olomouc :  Nakladatelství Olomouc,  2001 . 462 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr01/000
 7. Einführung in die Religionswissenschaft / Klaus Hock   .  Darmstadt :  Wissenschaftliche Buchgesellschaft,  2008 . 211 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PF - Hoblík Mgr.00/100
 8. Historische Religionswissenschaft : eine Einführung / Jörg Rüpke   .  Stuttgart :  Kohlhammer,  c2007 . 222 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PF - Hoblík Mgr.00/100
 9. India in the eyes of Europeans : conceptualization of religion in theology and Oriental studies / Martin Fárek   .  Prague : Karolinum Press, 2021 . 243 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Indie očima Evropanů : konceptualizace náboženství v teologii a orientalistice / Martin Fárek   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2014 . 1 online zdroj (232 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Indie očima Evropanů

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.