Search results

 1. Cesty božstev : otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku / Jakub Havlíček   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2011 . 1 online zdroj (223 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy10/000
 2. České bádání o náboženství ve 20. století : možnosti a meze / Tomáš Bubík   .  Červený Kostelec :  Pavel Mervart,  2010 . 246 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Člověk a náboženství / Jan Sokol   .  Praha :  Portál,  2004 . 245 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 4. Dějiny religionistiky : antologie / Břetislav Horyna, Helena Pavlincová   .  Olomouc :  Nakladatelství Olomouc,  2001 . 462 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr01/000
 5. Einführung in die Religionswissenschaft / Klaus Hock   .  Darmstadt :  Wissenschaftliche Buchgesellschaft,  2008 . 211 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PF - Hoblík Mgr.00/100
 6. Historische Religionswissenschaft : eine Einführung / Jörg Rüpke   .  Stuttgart :  Kohlhammer,  c2007 . 222 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PF - Hoblík Mgr.00/100
 7. Indie očima Evropanů : konceptualizace náboženství v teologii a orientalistice / Martin Fárek   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2014 . 1 online zdroj (232 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Indie očima Evropanů
 8. Ježíš a mýtus o Kristu / Otakar A. Funda   .  Praha :  Karolinum,  2007 . 366 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  volný výběr10/000
 9. Máš před sebou všechny mé cesty : sborník k 60. narozeninám Tomáše Halíka   .  Praha :  Nakladatelství Lidové noviny,  2008 . 431 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami : náboženskofilosofické konfrontace I. / Jiří Hoblík   .  Ústí nad Labem :  Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem,  2012 . 472 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000