Search results

 1. Barokní náboženská bratrstva v Čechách / Jiří Mikulec   .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny,  2000 . 154 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100
 2. Bratrstvie ke cti Božie : poznámky ke kultovní činnosti bratrstev a cechů ve středověkých Čechách / Hana Pátková   .  Praha :  KLP-Koniasch Latin Press : Ústav pro klasická studia AV ČR : Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě,  2000 . 213 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  HI - Hrubá doc.00/100
 3. Mittelalterliche Bruderschaften in europäischen Städten = Medieval confraternities in European towns : Funktionen, Formen, Akteure : functions, forms, protagonists / Monika Escher-Apsner (Hrsg./ed.).   .  Frankfurt am Main :  Peter Lang,  2009 . 382 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Poznámky k bratrstvům středověkých Čech / [rukopis] Hana Pátková   .  1998 . 297 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C10/000
 5. Súfismus : dějiny islámské mystiky / Luboš Kropáček   .  Praha :  Vyšehrad,  2008 . 341 s., [16] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000