Search results

 1. Abeceda zákona : souhrnný přehled platných právních předpisů. Díl 3.] Mi-Oz   .  Karviná :  Intkos,  [1991?] . S. 315-469.
  book
 2. Abeceda zákona : souhrnný přehled platných právních předpisů. Díl2.] E-Me   .  Karviná :  Intkos,  [1991?] . S. 134-314.
  book
 3. Acta Martini V., 1417-1431 : pontificis Romani. Pars 3, Index personarum et locorum / edidit Jaroslav Eršil   .  Praha :  Academia,  2001 . S. 844-1074
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100
 4. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1974-1983. Register / Hana Mačalová   .  Nitra :  Archeologický ústav SAV,  1988 . 367 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. Archiv český. Rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425-1442. Svazek druhý, Tabulky. Index jmenný a věcný. Edice a literatura. Zkratky. Obrazové přílohy / vydal František Hoffmann ; index jemnný a věcný Petr Dvořák   .  Praha ; Jihlava :  Archiv Akademie věd České republiky,  2004 . s. 665-1019
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100
 6. Archiv český. Rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425-1442. Svazek první, Předmluvy. Úvody. Text / vydal František Hoffmann   .  Praha ; Jihlava :  Archiv Akademie věd České republiky,  2004 . lvii, 656 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100
 7. Berní rejstříky z roku 1544 a 1620 / Václav Pešák   .  Praha :  Nakladatelství Československé akademie věd,  1953 . 227 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100
 8. Berní rula : generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651. I. svazek, A-L / sestavili Václav Červený & Jarmila Červená   .  Praha :  Libri,  2003 . xxxvi, 1047 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Berní rula : generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651. II. svazek, M-Ž / sestavili Václav Červený & Jarmila Červená   .  Praha :  Libri,  2003 . s. 1048-2188
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Berní rula. Sv. 2. Díl 1, Popis Čech r. 1654 : Souhrnný index obcí, osad a samot k berní rule : rekonstrukce ztracených částí ruly; hlavní změny statků do r. 1779, resp. 1848; seznam majitelů deskových statků; mapy krajského rozdělení Čech, komunikací a Kladska v době ruly / zpracoval Karel Doskočil   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1954 . 485 s.
  book

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.