Search results

 1. A reflection on population stability and the labor market by people living in Czech border regions = Reflexe stability obyvatelstva a trhu práce populací českého pohraničí / Tomáš Havlíček, Alena Matušková   .  Univerzita Karlova.Acta Universitatis Carolinae. Geographica XXXVII, 2002, 1.s. 123-137.
  article
 2. Akademické prostředí v regionálním rozvoji: deskriptivní analýza = Academic framework in regional development: descriptive analysis / Jaroslav Koutský, Pavel Raška a kol.   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,  [2012] . 110 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B30/000
  volný výběr61/000
 3. Border and border region: theoretical aspects, identification and determination = Hranice a pohraničí: teoretické aspekty, identifikace a vymezení / Jaroslav Dokoupil, Tomáš Havlíček   .  Univerzita Karlova.Acta Universitatis Carolinae. Geographica XXXVII, 2002, 1.s. 27-44.
  article
 4. Cross-border cooperation and development in Czech Borderland = Přeshraniční spolupráce a rozvoj českého pohraničí / Milan Jeřábek   .  Univerzita Karlova.Acta Universitatis Carolinae. Geographica XXXVII, 2002, 1.s. 45-60.
  article
 5. Endogenous regional development : perspectives, measurement and empirical investigation / ed. by Robert Stimson ....   .  Cheltenham [u.a.] :  Elgar,  2011 . 337 s.,
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  RRVS - Hlaváček Ing.00/100
  RRVS - Koutský RNDr.01/000
 6. Fünfunddreißig Jahre Forschung über Ostmitteleuropa : Veröffentlichungen der Mitglieder des J. C. Herder-Forschungsrates 1950-1984 / herausgegeben vom J.G. Herder-Forschungsrat   .  Marburg :  Johann-Gottfried-Herder-Institut,  1985 . xiii, 427 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Geographic analysis of the border region of Vimperk = Vimpersko - geografická analýza příhraničního regionu / Marie Novotná   .  Univerzita Karlova.Acta Universitatis Carolinae. Geographica XXXVII, 2002, 1.s. 79-101.
  article
 8. Journal of Regional Science [elektronický zdroj]   .  Wiley-Blackwell
  journal
 9. Komplexní pohled na problematiku regionálních disparit z hlediska municipalit : monografie / Ivan Jáč ... [et al.]   .  Liberec :  Technická univerzita v Liberci,  2009 . 151 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Methods of interregional and regional analysis / Walter Isard ... [et al.]   .  Aldershot ; Brookfield :  Ashgate,  c1998 . xxiii, 490 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.