Search results

 1. Akademické prostředí v regionálním rozvoji: deskriptivní analýza = Academic framework in regional development: descriptive analysis / Jaroslav Koutský, Pavel Raška a kol.   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,  [2012] . 110 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B30/000
  volný výběr61/000
 2. Analýza disparit v pokryvu modelového území Podkrušnohoří v porovnání s Českou republikou = Analysis of Podkrušnohoří land-cover disparities in comparison with the Czech Republic / Josef Seják   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 46-53.
  article
 3. Analýza dlouhodobých antropických vlivů v modelovém území Podkrušnohoří = Analysis of longterm anthropic impacts in modelled region of Podkrušnohoří / Josef Seják   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 28-34.
  article
 4. Analýza regionálních rozdílů v ČR   .  Praha :  Český statistický úřad,  2009 . 85 s., [6] s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Analýza regionálních rozdílů v ČR / zpracoval Odbor veřejných databází   .  Praha :  Český statistický úřad,  2011 . 85 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Analýza regionálních rozdílů v ČR : (odvětvové pohledy)   .  Praha :  Český statistický úřad,  2006 . 79 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Analýza regionálních rozdílů v ČR = Analysis of regional disparities in the Czech Republic / zpracoval Odbor veřejných databází   .  Praha :  Český statistický úřad,  2009 . 85 s., [3] s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 8. Analýza regionálních rozdílů v ČR = Analysis of regional disparities in the Czech Republic / zpracoval Odbor veřejných databází   .  Praha :  Český statistický úřad,  2007 . 82 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 9. Analýza regionálních rozdílů v ČR 2011 zpracoval Odbor veřejných databází = Analysis of regional disparities in the Czech republic 2011 /   .  Praha :  Český statistický úřad,  2012 . CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 10. Analýza regionálních rozdílů v ČR pro rok 2009 [elektronický zdroj] = Analysis of regional disparities in the Czech republic 2009   .  Praha :  Český statistický úřad,  2010 . 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.