Search results

 1. Česká republika a Rakousko v sjednocující se Evropě II = Österreich und die Tschechische Republik im sich vereinenden Europa II : konference 8.-9. listopadu 2001, konferenční centrum Štiřín   .  Praha :  Ústav mezinárodních vztahů : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky,  2003 . 276 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Česko-saské pohraničí - prostor konkurence a/nebo kooperace? / Milan Jeřábek (editor)   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2012 . 118 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Evropa regionů / Ladislav Cabada a kolektiv   .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2009 . 223 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr20/000
 4. Faktory regionální edentifikace ve starých průmyslových regionech / Petr Balek   .  Sociální potenciál - důvěra a odpovědnost.s. 59-69.
  article
 5. Genius loci : krajina, místo, architektura / Christian Norberg-Schulz ; [z anglického originálu ... přeložili Petr Kratochvíl a Pavel Halík]   .  Praha :  Dokořán,  2010 . 219 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr10/000
 6. Geografická analýza regionální identity a návrhy opatření k její podpoře na příkladu města Teplice = Geographical analysis of regional identity and proposed measures for its improvement on the example of Teplice city / Lumír Kratochvíl   .  2017 . 79 stran, 5 nečíslovaných stran příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Geografické aspekty fanouškovství klubu HC Verva Litvínov [rukopis] / Marek Šimšálek   .  2021 . 68
  book
 8. Geografie sportu: analýza sportovních klubů na Ústecku z hlediska jejich návštěvnosti = Sports geography: Analysis of sports clubs in Ústecko region from the point of attendence / Marek Rychna   .  2019 . 89 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Heimatstil : architektura ve službách vlasti a národa : specifické rysy architektury v česko-německém pohraničí / Lubomír Zeman, Jan Konůpek (eds.)   .  Loket : Národní památkový ústav, 2021 . 309 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 10. Hodnocení stupně regionality regionálních produktů Ústeckého kraje = Evaluation of the regionality degree of regional products from the Ústí region / Lucie Broumová   .  2015 . 53 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.