Search results

 1. American extremists : militias, supremacists, klansmen, communists & others / John George & Laird Wilcox   .  Amherst, N.Y : Prometheus Books, 1996 . 443 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Aspekty nového pravicového radikalismu : přednáška / Theodor W. Adorno ; doslov napsal Volker Weiß ; přeložil Daniel Korte   .  Praha : Pulchra, 2021 . 93 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 3. Boj o Jeruzalém : radikální islám, Západ a budoucnost Svatého města / Dore Gold ; [z angličtiny přeložila Gita Zbavitelová]   .  Praha :  Garamond,  2014 . 366 s., [16] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Co je to populismus? Jan-Werner Müller ; z anglického originálu What is populism? ... přeložila Markéta Hofmeisterová   .  Praha : Dybbuk, 2017 . 118 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr00/010
 5. Česká radikální demokracie : příspěvek k dějinám názorových sporů v české společnosti 19. století / Karel Kosík   .  Praha :  Stání nakladatelství politické literatury,  1958 . 482 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
  kat. historie FF00/100
 6. Čeští radikální demokraté : výbor politických statí / uspořádal Karel Kosík   .  Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1953 . 525 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 7. Democratic left [elektronický zdroj] .   .  New York :  Democratic Socialist Organizing Committee,  1979- . v.
  journal
 8. Encyclopedia of right-wing extremism in modern American history / Stephen E. Atkins   .  Santa Barbara :  ABC-CLIO,  c2011 . xiii, 343 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 9. Encyclopedia of white power : a sourcebook on the radical racist right / edited by Jeffrey Kaplan   .  Walnut Creek :  Altamira Press,  2000 . xxxvi, 585 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 10. English Defence League - Obránci lidských práv? / Jakub Hacko   .  2016 . 116 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100