Search results

 1. Globální terorismus a radikální hnutí / Radana Makariusová   .  Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019 . 215 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Globální terorismus a radikální hnutí
 2. Hrozba radikalizace : terorismus, varovné signály a ochrana společnosti / Barbora Vegrichtová   .  Praha : Grada, 2019 . 198 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Islamismus : třetí radikální hnutí odporu / Ernst Nolte ; z německého originálu Die dritte radikale Widerstandsbewegung: der Islamismus přeložila Iva Kratochvílová   .  Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018 . 271 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Stáří k poradě, mládí k boji : radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920 / Lukáš Fasora   .  Brno : CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015 . 242 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000