Search results

 1. Aktuální proměny českých dějin umění – Re/vize a reklama/ce tradičního : sborník z konference studentů doktorských programů dějin umění v ČR uskutečněné ve dnech 21.–23. dubna 2006 na Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně / [sborník editovaly Martina Grmolenská, Radka Miltová, Petra Trnková]   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2007 . 95 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  VU - Růžičková R. Mgr.00/100
  volný výběr10/000
 2. Atributy bakalářské práce pro obor obchod a marketing / Jaroslav Pilný, Miroslav Barták   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2010 . 61 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr191/000
 3. Autorské právo v akademické praxi / Radim Polčák   .  Liberec :  VÚTS,  2012 . 24 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
  volný výběr21/000
 4. Bakalářská práce : co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit) / František Francírek   .  Praha :  Ingenio et Arti,  2012 . 61, 51 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr31/020
 5. Čtení a psaní odborného textu v environmentálních vědách / Jan Frouz, Olga Vindušková   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017 . 94 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 6. Diplomové práce ve fondech českých knihoven a archivů / Ivo Brožek   .  Knihovny současnosti 2006.s. 314-326.
  article
 7. Duden, die schriftliche Arbeit : ein Leitfaden zum Schreiben von Fach-, Seminar- und Abschlussarbeiten in der Schule und beim Studium : Literatursuche, Materialsammlung und Manuskriptgestaltung mit vielen Beispielen / von Jürg Niederhauser   .  Mannheim :  Dudenverlag,  2000 . 32 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/200
 8. Excelentní studentské odborné práce   .  Praha :  Oeconomica,  2010 . 299 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Excelentní studentské odborné práce   .  Praha :  Oeconomica,  2009 . 340 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten : ein Leitfaden für Seminararbeiten, Bachelor-, Master- und Magisterarbeiten, Diplomarbeiten und Dissertationen / Matthias Karmasin, Rainer Ribing   .  Wien :  facultas.wuv,  2009 . 141 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/200