Search results

 1. The act of reading : a theory of aesthetic response / by Wolfgang Iser   .  Baltimore ; London :  Johns Hopkins University Press,  1978 . xii, 239 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  BO - Koten Mgr.00/100
 2. The common European Framework of reference descriptors reformulated for academic and specialised language use / Martin Lachout, Irena Dominiková et al.   .  Prague :  Metropolitan University Prague Press,  2014 . 227 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 3. Čeština v afázii : teorie a empirie / Eva Flanderková   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019 . 157 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Čtení a kultura vyjadřování / Květa Rysová, Marie Čechová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  2011 . 208 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 5. Dětská pojetí uměleckého textu jako východiska školní interpretace / Václav Jindráček, Jiří Škoda, Pavel Doulík   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta,  2011 . 282 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/020
 6. Focus on text [zvukový záznam] : soubor poslechových textů : 2 CD / Lucie Betáková ... [et al.]   .  Plzeň :  Fraus,  2003 . 2 zvukové desky
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 7. Focus on text : soubor čtecích a poslechových textů s klíčem pro státní maturitní zkoušky z angličtiny / Lucie Betáková ... [et al.]   .  Plzeň :  Fraus,  2003 . 163 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 8. Jak psát, aby se to dalo číst : příručka přístupného psaní / Jakub Šváb   .  Praha : Leges, 2021 . 131 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 9. K problematice čtení a psaní odborného textu / Markéta Panoušková   .  Ústí nad Orlicí :  Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta,  2012 . 63 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. K problematice čtení a psaní odborného textu / Markéta Panoušková   .  Hradec Králové : Gaudeamus, 2019 . 63 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000