Search results

 1. Alkoholová závislost rodičů a její vliv na chování dítěte ve škole [rukopis] / Michelle Skřivanová   .  2010 . 76 l., 18 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Analýza trávení volného času dětí a mládeže před umístěním do ústavní výchovy [rukopis] / Vladislava Beránková   .  2009 . 71 l., iv l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení : rozvoj vnímání a poznávání / Věra Pokorná   .  Praha :  Portál,  2011 . 153 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  PF - CPP - David Bauer, Mgr.00/100
 4. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení : rozvoj vnímání a poznávání / Věra Pokorná   .  Praha :  Portál,  2007 . 153 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 5. Děti a problémy v chování : etopedie v praxi / Miluše Hutyrová a kol.   .  Praha : Portál, 2019 . 207 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 6. Dítě na zabití : příručka pro rodiče dětí a dospívajících s problémovým chováním / Petr Štípek   .  Praha :  Portál,  2011 . 199 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 7. Dítě s poruchou chování a emocí / Kateřina Janků   .  Ostrava :  Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta,  2009 . 80 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Dítě s poruchou chování a emocí
 8. Dítě s problémovým chováním a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy / Pavel Janský   .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2014 . 292 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/010
 9. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole / Oldřich Müller a kol.   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2001 . 289 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B70/000
  volný výběr11/000
 10. Dítě v náhradní rodině : nejčastější problémy při výchově mladších dětí v náhradní rodině / Caroline Archerová ; [ilustrace Joy Haslerová ; z anglického originálu přeložila Petra Vlčková]   .  Praha :  Portál,  2001 . 119 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.